2009-2010 Akademik yılı güz döneminde İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Yüksek Okulu’nda okutulmakta olan Stratejik Yönetim dersine ait sunumlara ulaşmak için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.

Stratejik Yönetim İlgili Terim ve Kavramlar
Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları
Dış Çevre Analizi
İşletme Analizi
Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri
Örgütsel Yönlendirme
Temel Stratejiler ve Alt Grupları
Üst Yönetim Stratejileri: Kurumsal Stratejiler
İş Yönetim Stratejileri: Rekabet Stratejileri
İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel / Bölümsel Stratejiler)
Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler
Stratejilerinin Uygulanması – 1: İşletme Yapıları ve Sistemler
Stratejilerinin Uygulanması – 2: Yönetim Biçimleri, Paylaşılan Değerler, İnsan Kaynakları ve İşletme Yetenekleri
Stratejik Değerleme ve Kontrol
Kurumsal Yönetişim ve Yönetsel Etik

Sunumların tümünü indirmek için tıklayınız.

Sunumlar ile ilgili telif hakları Prof. Dr. Hayri ÜLGEN ve Dr. S. Kadri MİRZE’ye aittir. Lütfen sunumlar ile işiniz bittiğinizde bilgisayarınızdan kaldırınız.

Adı geçen yazarlarca yazılmış bulunan “İşletmelerde Stratejik Yönetim” isimli kitabı almak için tıklayınız.