Taşımacılık Yönetimine Giriş

Taşımacılık Yönetimine Giriş – Final Sınavı Sonuçları

2011 – 2012 Akademik Yılı Güz Yarıyılında Ulaştırma ve Lojistik Yüksek Okulunda okutulmakta olan Taşımacılık Yönetimine Giriş dersine ait final sınav sonuç listesine ulaşmak için tıklayınız.

Sınav sonuçlarına ait bilgi, resmi değildir. Resmi bilgi için Yüksek Okul panolarını takip etmelisiniz.

Bağıl değerlendirme sonuçları daha sonra ilan edilecektir.

Taşımacılık Yönetimine Giriş – Final Sınavı Duyurusu

9 Ocak 2011 Pazartesi günü saat 15.00’da gerçekleştirilecek Taşımacılık Yönetimine Giriş final sınavı çoktan seçmeli (test biçiminde) 20 sorudan oluşacak ve içe ve dışa yönelik lojistik, trafik yönetimi, taşıyıcı yönetimi ve toplu taşıma yönetimi konularını içerecektir. Bu çerçevede, sözü edilen konularda ezberden çok yorum yapabilme becerisine sahip olmanız beklenmektedir.

Bilginize sunulur.

Taşımacılık Yönetimine Giriş – Ödev

Taşımacılık Yönetimine Giriş dersi kapsamında, yıl sonu başarı değerlendirme notlarınızı değerlendirme kriterleri ve ağırlıkları değiştirilmiş, ara sınav notunuzun %25’i, ödev notunuzun %25’i ve final notunuzun %50’si başarı notunuzu belirler hale gelmiştir.

Ödev kapsamında, aralarında bir seçim yaparak yalnızca birini hazırlayacağınız iki farklı tür ödev söz konusudur:

  1. 2. Toplu Ulaşım Haftası kapsamında bu yıl dördüncüsü düzenlenmekte olan Transist 2011 Ulaşım Sempozyum ve Sergisini ziyaret etmenizi, katılımcı işletmelerden seçeceğiniz bir işletmede çalışan yöneticilerden herhangi biri ile toplu taşımacılığın geleceğinin nereye doğru ilerlediğini konuşmanızı istiyorum. Bununla birlikte, değerlendirme açısından bakıldığında, ödevinizi, internet üzerinde yapacağınız bir araştırma ile edindiğiniz bilgileri destekleyecek ya da tezat oluşturacak kaynaklarla zenginleştirmeniz ve son olarak kendi görüşlerinizi de eklemeniz önem kazanacaktır.
  2. Ödev kapsamında, Jan Carlzon’un yazdığı, Rota Yayınevi tarafından 1990 yılında basılmış ‘Gerçeklik Dakikaları’ ya da Dr. Cem Kozlu’nun yazdığı, Remzi Kitabevi tarafından 2007 yılında yayınlanan ‘Bulutların Üstüne Tırmanırken / THY, Bir Dönüşüm Öyküsü’ isimli kitaplardan seçeceğiniz birini okuyarak, kendi cümlelerinizle özetlemenizi istiyorum. Değerlendirme sürecinde, kitapta okuduklarınız ile derste öğrendikleriniz arasında ilişkiyi kurduğunuzu gösterir ifadelerin yer alması önem kazanacaktır.

MS Word dosyası olarak hazırlanacak ödevler, elektronik formatta altuntas@istanbul.edu.tr adresine iletilecektir. Ödevlerin son teslim tarihi ise 2 Ocak 2012’dir.

Ödev yapmayan öğrencilerin ara sınav notları, aynı zamanda ödev notları olarak kabul edilecektir. Ödev notu, ara sınav notundan daha düşük olan öğrencilerin de ara sınav notları, ödev notları olarak alınacaktır.

Taşımacılık Yönetimine Giriş – Ara Sınav Sonuçları

2011 – 2012 Akademik Yılı Güz Yarıyılında Ulaştırma ve Lojistik Yüksek Okulunda okutulmakta olan Taşımacılık Yönetimine Giriş dersine ait ara sınav sonuç listesine ulaşmak için tıklayınız.

Sınav sonuçlarına ait bilgi, resmi değildir. Resmi bilgi için Yüksek Okul panolarını takip etmelisiniz.

Taşımacılık Yönetimine Giriş – Ara Sınav Bilgisi

Taşımacılık Yönetimine Giriş dersine ait sınav çok sayıda sorudan oluşan bir test sınavı biçiminde gerçekleştirilecektir. Söz konusu sınavda başarılı olabilmek için ara sınava kadar işlenmiş bulunan, taşıma ve taşımacılıkla ilgili temel kavramları ayrıntılı bir biçimde tanımlayabiliyor olmanız, yolcu ve yük talebi ile ilgili ilişkileri kurabilmeniz, taşıma modları arasındaki karşılaştırmaları yapabilmeniz ve yönetsel stratejileri iyi bilmeniz gereklidir. Ek olarak, konuları yalnızca gözden geçirmeniz yetmeyecek, yorum yapabilme, tüm konular arası analitik bağlantı kurabilme becerisine sahip olmanız beklenecektir.

Tüm sorular eşit puanlı olacak, sınav, defter kitap kapalı bir biçimde gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede, herhangi bir bilgiyi ezberlemenize gerek yoktur. Sınav, en çok ezberleyenin başarılı olacağı bir tarz sınav değildir.

Sorularınız için web sitesindeki iletişim formunu, altuntas@istanbul.edu.tr e-posta adresini ve/veya (212)473-7000 (D: 19230) numaralı telefonu kullanabilirsiniz.

Sınavınızda başarılar dilerim.

Çok çalışmanız dileğiyle…

Taşımacılık Yönetimine Giriş – Telafi Sonuçları

2010 – 2011 Akademik Yılı Güz Yarıyılında Ulaştırma ve Lojistik Yüksek Okulunda okutulmakta olan Taşımacılık Yönetimine Giriş dersine ait telafi sınav sonuç listesine ulaşmak için tıklayınız.

Sınav sonuçlarına ait bilgi, resmi değildir. Resmi bilgi için Yüksek Okul panolarını takip etmelisiniz.

Taşımacılık Yönetimine Giriş – Ödev ve Final Sonuçları

2010 – 2011 Akademik Yılı Güz Yarıyılında Ulaştırma ve Lojistik Yüksek Okulunda okutulmakta olan Taşımacılık Yönetimine Giriş dersine ait ödev ve final sınav sonuç listesine ulaşmak için tıklayınız.

Ödev ve sınav sonuçlarına ait bilgi, resmi değildir. Resmi bilgi için Yüksek Okul panolarını takip etmelisiniz.

Taşımacılık Yönetimine Giriş – Ödev Sonuçları

2010-2011 Akademik yılı güz döneminde İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Yüksek Okulu’nda okutulmakta olan Taşımacılık Yönetimine Giriş dersine ait ödev sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.

Notlar, 12/01/2011 tarihine kadar ödevini teslim eden öğrencilere aittir. Ödevini henüz teslim etmemiş öğrencilerin bir an önce teslim etmeleri gerekmektedir. Benimle iletişime geçmesi gereken öğrencilerin, hep birlikte hareket ederek 14 Ocak 2011 günü Ulaştırma ve Lojistik Terminoloji sınavından önce odama gelmeleri rica olunur.

Taşımacılık Yönetimine Giriş – Final Sınavı İçeriği

2010-2011 Akademik yılı güz döneminde İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Yüksek Okulunda okutulmakta olan Taşımacılık Yönetimine Giriş dersine ait final sınavı 19.01.2011 tarihinde 13.30’da gerçekleştirilecektir.

Final sınavı, ara sınav öncesi de dahil olmak üzere derste anlatılmış tüm konuları kapsayacak biçimde bir sınav olacaktır. Bu anlamda, derste anlatılmış olan tüm konulara tümüyle hakim olmanız beklenmektedir.

Sınav, 50 adet test sorusundan oluşacak ve 4 yanlış bir doğruyu götürecektir.

Bilginize,

Gültekin

PS1. Derse ilişkin sunumlara ulaşmak için tıklayınız.

PS2. Yüksek Okulda sınavların yapılış biçimine ilişkin esaslar değişmiştir. Değişen esaslara ulaşmak için tıklayınız.

Taşımacılık Yönetimine Giriş Ara Sınav Sonuçları

2010 – 2011 Akademik Yılı Güz Yarıyılında Ulaştırma ve Lojistik Yüksek Okulunda okutulmakta olan Taşımacılık Yönetimine Giriş dersine ait ara sınav sonuç listesine ulaşmak için tıklayınız.

Sınav sonuçlarına ait bilgi, resmi değildir. Resmi bilgi için Yüksek Okul panolarını takip etmelisiniz.

Go to Top