Taşımacılık Yönetimine Giriş – Final Sınavı Sonuçları

2011 – 2012 Akademik Yılı Güz Yarıyılında Ulaştırma ve Lojistik Yüksek Okulunda okutulmakta olan Taşımacılık Yönetimine Giriş dersine ait final sınav sonuç listesine ulaşmak için tıklayınız.

Sınav sonuçlarına ait bilgi, resmi değildir. Resmi bilgi için Yüksek Okul panolarını takip etmelisiniz.

Bağıl değerlendirme sonuçları daha sonra ilan edilecektir.

Taşımacılık Yönetimine Giriş – Final Sınavı Duyurusu

9 Ocak 2011 Pazartesi günü saat 15.00’da gerçekleştirilecek Taşımacılık Yönetimine Giriş final sınavı çoktan seçmeli (test biçiminde) 20 sorudan oluşacak ve içe ve dışa yönelik lojistik, trafik yönetimi, taşıyıcı yönetimi ve toplu taşıma yönetimi konularını içerecektir. Bu çerçevede, sözü edilen konularda ezberden çok yorum yapabilme becerisine sahip olmanız beklenmektedir.

Bilginize sunulur.

Taşımacılık Yönetimine Giriş – Ödev

Taşımacılık Yönetimine Giriş dersi kapsamında, yıl sonu başarı değerlendirme notlarınızı değerlendirme kriterleri ve ağırlıkları değiştirilmiş, ara sınav notunuzun %25’i, ödev notunuzun %25’i ve final notunuzun %50’si başarı notunuzu belirler hale gelmiştir.

Ödev kapsamında, aralarında bir seçim yaparak yalnızca birini hazırlayacağınız iki farklı tür ödev söz konusudur:

  1. 2. Toplu Ulaşım Haftası kapsamında bu yıl dördüncüsü düzenlenmekte olan Transist 2011 Ulaşım Sempozyum ve Sergisini ziyaret etmenizi, katılımcı işletmelerden seçeceğiniz bir işletmede çalışan yöneticilerden herhangi biri ile toplu taşımacılığın geleceğinin nereye doğru ilerlediğini konuşmanızı istiyorum. Bununla birlikte, değerlendirme açısından bakıldığında, ödevinizi, internet üzerinde yapacağınız bir araştırma ile edindiğiniz bilgileri destekleyecek ya da tezat oluşturacak kaynaklarla zenginleştirmeniz ve son olarak kendi görüşlerinizi de eklemeniz önem kazanacaktır.
  2. Ödev kapsamında, Jan Carlzon’un yazdığı, Rota Yayınevi tarafından 1990 yılında basılmış ‘Gerçeklik Dakikaları’ ya da Dr. Cem Kozlu’nun yazdığı, Remzi Kitabevi tarafından 2007 yılında yayınlanan ‘Bulutların Üstüne Tırmanırken / THY, Bir Dönüşüm Öyküsü’ isimli kitaplardan seçeceğiniz birini okuyarak, kendi cümlelerinizle özetlemenizi istiyorum. Değerlendirme sürecinde, kitapta okuduklarınız ile derste öğrendikleriniz arasında ilişkiyi kurduğunuzu gösterir ifadelerin yer alması önem kazanacaktır.

MS Word dosyası olarak hazırlanacak ödevler, elektronik formatta altuntas@istanbul.edu.tr adresine iletilecektir. Ödevlerin son teslim tarihi ise 2 Ocak 2012’dir.

Ödev yapmayan öğrencilerin ara sınav notları, aynı zamanda ödev notları olarak kabul edilecektir. Ödev notu, ara sınav notundan daha düşük olan öğrencilerin de ara sınav notları, ödev notları olarak alınacaktır.

Taşımacılık Yönetimine Giriş – Ara Sınav Bilgisi

Taşımacılık Yönetimine Giriş dersine ait sınav çok sayıda sorudan oluşan bir test sınavı biçiminde gerçekleştirilecektir. Söz konusu sınavda başarılı olabilmek için ara sınava kadar işlenmiş bulunan, taşıma ve taşımacılıkla ilgili temel kavramları ayrıntılı bir biçimde tanımlayabiliyor olmanız, yolcu ve yük talebi ile ilgili ilişkileri kurabilmeniz, taşıma modları arasındaki karşılaştırmaları yapabilmeniz ve yönetsel stratejileri iyi bilmeniz gereklidir. Ek olarak, konuları yalnızca gözden geçirmeniz yetmeyecek, yorum yapabilme, tüm konular arası analitik bağlantı kurabilme becerisine sahip olmanız beklenecektir.

Tüm sorular eşit puanlı olacak, sınav, defter kitap kapalı bir biçimde gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede, herhangi bir bilgiyi ezberlemenize gerek yoktur. Sınav, en çok ezberleyenin başarılı olacağı bir tarz sınav değildir.

Sorularınız için web sitesindeki iletişim formunu, altuntas@istanbul.edu.tr e-posta adresini ve/veya (212)473-7000 (D: 19230) numaralı telefonu kullanabilirsiniz.

Sınavınızda başarılar dilerim.

Çok çalışmanız dileğiyle…