2010-2011 Akademik yılı güz döneminde İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Yüksek Okulunda okutulmakta olan Ulaştırma ve Lojistik Terminolojisi dersine ait final sınavı 14.01.2011 tarihinde 13.30’da gerçekleştirilecektir.

Final sınavı, ara sınav sonrası derste anlatılmış olan raylı sistem taşımacılığına ait terminoloji, ödeme ve teslim şekillerine ilişkin materyaller ve öğrenci sunumlarından oluşacaktır. Bu anlamda, bir ithalat ve/veya ihracat sürecinin işleyişine tümüyle hakim olmanız beklenmektedir.

Sınav açık uçlu üç sorudan oluşacaktır.

Bilginize,

Gültekin

PS1. Derse ilişkin sunumlara ulaşmak için tıklayınız.

PS2. Yüksek Okulda sınavların yapılış biçimine ilişkin esaslar değişmiştir. Değişen esaslara ulaşmak için tıklayınız.